Doelstelling  Vereniging De Reeuwijkse Plassen

Statuten, Artikel 2. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de eigenaren en huurders van de in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gelegen percelen water en/of land, niet bestemd voor woondoeleinden zoals gedefinieerd in de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ), in de breedste zin van het woord, met betrekking tot de verdeling van de vrijkomende gelden vanuit het trekkingsrecht van het Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk (handelsregister 60115548), die op een democratische wijze dienen te worden besteed aan zaken die door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging als prioriteit worden aangemerkt.

Missie

De Vereniging  De Reeuwijkse Plassen wil de financiën die worden op gebracht door een opslag van € 50 per € 100.000 WOZ op een doelmatige en verantwoorde wijze besteden aan projecten, objecten en zaken die het algemeen belang van de eigenaren van (ei)landjes en water niet bestemd voor woondoeleinden in het gehele gebied van de Reeuwijkse Plassen aangaan. Dat kan bij voorbeeld zijn op het gebied van natuurbehoud, – herstel en – ontwikkeling, visstand- en wildbeheer, flora- en faunabeheer, voorlichting, educatie, veiligheid en mobiliteit.

Ons Fonds

Ons Fonds is het gezamenlijk initiatief van en voor ondernemend Bodegraven-Reeuwijk en de gemeente waarin de krachten van de afzonderlijke ondernemers worden gebundeld om samen meer mogelijk te kunnen maken. Ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk dragen allen evenredig bij aan een verhoging van de OZB die de gemeente heft over niet-woningen. De gemeente stort de gehele opbrengst daarvan terug in Ons Fonds en stelt deze vrij ter beschikking aan ondernemend Bodegraven-Reeuwijk. De ondernemers bepalen op basis van behoeften en kansen daarna zelf in gezamenlijk overleg aan welke initiatieven zij de middelen uit Ons Fonds willen besteden.

Waarom ook (ei)landjes en water?

Het is een administratief besluit van de Raad van Bodegraven-Reeuwijk om trekkingsgebieden aan te wijzen op postcode. Voor het trekkingsgebied De Reeuwijkse Plassen zijn twee verenigingen actief, de Elf Graven, ondernemers op het gebied van horeca, recreatie en watersport en Vereniging  De Reeuwijkse Plassen – VDRP voor eigenaren van (ei)landjes en water.