Bestuur

De VDRP is opgericht op 26 maart 2019 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74415727.

Het bestuur bestaat uit:

Chris Buitelaar Voorzitter
Nelis Visscher Lid
Jan Dirk van Bennekum Lid

Leden

Leden zijn eigenaren van percelen onroerend goed niet bestemd voor woondoeleinden liggende in het gebied De Reeuwijkse Plassen, trekkingsgebied van Ons Fonds Bodegraven-Reeuwijk.

Verplichtingen van de leden

  • Elke eigenaar betaalt € 50 opslag per € 100.000 waarde van de WOZ van zijn perceel onroerend goed niet woning zijnde  overeenkomstig het Raadsbesluit van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk d.d. 11 december 2013.
  • De opslag wordt geïnd door BSGR. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk stort de opslag terug in Ons Fonds.
  • Na aftrek van 15% van de opbrengst voor het Gemeentebreed Fonds en organisatiekosten heeft de vereniging een trekkingsrecht naar rato van de ingebrachte opslag bij Ons Fonds.
  • Leden hebben geen individueel trekkingsrecht.

Voordelen van het lidmaatschap

  • Leden betalen geen contributie.
  • De leden beslissen gezamenlijk over het beleid, de plannen en de prioriteiten voor de bestedingen.

Lijst van adressen en (kadaster)nummers van de percelen

Uit privacy overwegingen worden geen persoonsgegevens vermeld. Alleen het (kadaster)nummer van de percelen en het adres zoals vermeld op uw aanslag OZB. U kunt controleren of uw perceel er in genoemd staat.