Voordelen van het lidmaatschap

  • Leden betalen geen contributie.
  • De leden beslissen gezamenlijk over het beleid, de plannen en de prioriteiten voor de bestedingen.

Verplichtingen van de leden

  • Elke eigenaar betaalt € 50 opslag per € 100.000 waarde van de WOZ van zijn perceel onroerend goed niet woning zijnde  overeenkomstig het Raadsbesluit van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk d.d. 11 december 2013.
  • De opslag wordt geïnd door BSGR. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk stort de opslag terug in Ons Fonds.
  • Na aftrek van 15% van de opbrengst voor het Gemeentebreed Fonds en organisatiekosten heeft de vereniging een trekkingsrecht naar rato van de ingebrachte opslag bij Ons Fonds.
  • Leden hebben geen individueel trekkingsrecht.

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier VDRP

Persoonsgegevens

Perceel / Percelen

U bent… *
Door het formulier te verzenden meldt u zich aan als lid van de VDRP.