Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor administratie en communicatie binnen de vereniging en worden niet aan derden beschikbaar gesteld.